Esplanaden 5

Daniel Strandroth – Foto

Vatten – Ett urval av tidigare sedda och osedda fotografier. Välkomna till premiärutställningen i Strandroths fotografis nya lokal och studio.