På Pilgrimsvandring.
Linda Berling, Veronica Berling, Maria Landin och Daniela Ygman – ställer ut akvareller.

Vi bjuder på möjlighet till en andlig stund med ljuständning, bönekorg och sång samt enkelt ”Pilgrimsfika”.

Varmt välkomna!

Östergatan 20