Kent-Arne Nyberg – Måleri
Margareta Jonsson – Keramik

”Med utgångspunkt från naturen skapar jag skulpturala verk för att få utlopp för min fantasi och kreativa sida. Min önskan är att mina skapelser ska vara levande och ge utrymme för egen tolkning. Det är betraktaren som avgör vad det är.”

Stadshuset, Skaragatan 8