12. Hela Människan

BO VALLIN
Akvarell

VERONICA BERLING
LINDA BERLING NIEUWENHUIZEN
Olja, akvarell

ANNA BOMANHALD
Foto

MEDLEMMAR UR KREATIV VERKSTAD
Mixed mediaHela Människan-gruppen består av deltagare från Hela Människans Kreativa Verkstad och konstnärer som på olika sätt har anknytning till Hela Människan.

Från Kreativ Verkstad ställer vi ut olika typer av mixed media, akryl, spackel m.m. Bo Vallin bidrar med akvareller på temat Människan -”People from behind”.

Anna BomanHald ställer ut foto,” Naturens skönhet i de små detaljerna” samt bildspel till musik.

Veronica Berling och Linda Berling Nieuwenhuizen ställer ut tavlor med motiv från Läckö och Spiken som är målade i olja och akvarell.

HELA MÄNNISKAN • BRYGGERIGATAN 3

Konstafton 2008-2023 - © Copyright