18. KYLANDERSKOLAN

Cathrina Blomqvist

Helene Sagerström

Inger Markström

Monica Smedman

Målningar och keramik

I vår ateljé i Stadsträdgården är vi en handfull personer som alla har en längtan efter att uttrycka oss i olika former och färger.

KYLANDERSKOLAN • STADSTRÄDGÅRDEN 1

Konstafton 2008-2023 - © Copyright