Fotograferna Andreas Johansson och Peter Ivarsson visar foto.