Veronica Berling
Linda Berling
Vera Berling
Maria Landin
Daniela Ygman

Fem Spikentöser visar konst. Bjuder även på en enkel fika.