31. BMA Design

Helena Lövgren
Britt-Marie Alfredsson
Camilla Nilsson

Massabra Helena Löfgren: Konst, Rörelse, Yoga, Måleri, Workshops.
Inspirerad av högra hjärnhalvans sätt att teckna, yogafilosofins kropp-sinne-själ-union och dansens frihet.

Camilla Nilsson: Skapar efter känsla och infall i blandat material.

Britt-Marie Alfredsson: Skrotkonst. Omskapat och återvunnet
är min röda tråd.