39. Vedbränt i Väla

Redan 31 oktober är den som vill välkommen ut till Väla då vi
bränner vår keramik i både salt och kinaugnen från ca: 06.00
– 22.00. Därefter behöver ugnarna svalna.

Program

12.00 Nu öppnar vi ugnarna!
Ingen har sett resultatet och efter
tolv timmars eldande är det en spänd
förväntan när vi tar ner de igenmurade
dörrarna.

16.00 Vi svarar gärna på frågor och diskuterar resultat. Nu är det också möjligt
för de unika föremålen att få nya ägare. Under hela dagen har vi utställning i
ateljén på andra våningen med keramik från tidigare bränningar.

 

Medverkande keramiker:
Anna Bergström, Marika Beutler, Börje Eriksson, Kerstin Hovemyr och Peter Skallström.

18.00 ARTIST TALK – Börje Eriksson
(Inomhus i f.d. skolsalen)

Berättelsen om Kinaugnen, den eldsprutande draken, från Jingdezen i Kina, Tofta, Rörstrands parkering och hur den
slutligen landade i Väla. Förklarar även vad det är som gör att vi vill elda vår keramik med ved.