41. HERRMANS KONST

Sandra Hermansson
Akvarell, olja, kol


Inspireras av djur & natur. Även möten och det lilla fina i vardagen. Använder i stor utsträckning återbrukade ramar
och annat matrial.

HERRMANS KONST • HÄRENEGATAN 10D

Konstafton 2008-2023 - © Copyright