Daniel Strandroth – foto

Analoga fotografier visas på Strandroths fotografi.