15. STUDIO 16

Studio_16_1920

Linda Pohlenz
Textil och skulptur

 

Eva Ullberg
Glas och grafik

 

Suzanne Öhlén
Bilder och keramik

Välkommen in i våra ateljéer! Ingång från gatan, utgång på baksidan.

 

STUDIO 16 • RÅDAGATAN 16

Konstafton 2008-2022 - © Copyright