Konstnärsföreningen Lidan

Äntligen dags för Konstafton

Vi vill än en gång fylla staden med konst. Öppna upp rum där vi ska kunna mötas med tankar om sorg, vrede, förundran, längtan och lycka. Konst som bejakar hela människan, en motkraft mot det som enbart är mätbart och kortsiktigt rationellt. Visa på skönhet i det långsamma, tveksamma, sköra, vackra och djupt mänskliga.

”Kom ihåg att de vackraste tingen här i världen är de onyttigaste, till exempel påfåglar och liljor.”
Paul Ruskin 1819 – 1900

Det är femtonde gången vår förening arrangerar konstafton. Vi är väldigt glada att så många vill delta och återkommer med lika stort engagemang år från år, det visar att vi är många som ser konst som en viktig del av livet.

Börje Eriksson, Ordförande konstnärsföreningen Lidan
Zinijad Jagurdzija, Projektledare för årets Konstafton

KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN

Vi är en grupp på 25 konstnärer, som verkar i och omkring Lidköping och i år står vi återigen som arrangörer för Konstafton. Liksom förra året har vi i föreningen en gemensam utställning i Lidköpings konsthall. En utställning, som endast kan besökas och upplevas på konstaftonen.

Sedan 11 år driver vi också galleri Lidan. Här ställer vi själva ut under året, men bjuder också in andra konstnärer att visa sin konst.

Konstafton genomförs med stort TACK till våra sponsorer: Sparbanken Lidköping, Lidköpings kommun, Västra Götalandsregionen, NLT och samarbete med NBV.

Konstafton 2008-2023 - © Copyright