26. KONSTKLUBBEN REGINA

SUSANNE NYHOLM

Blandteknik och collage

I centrum för Susanne Nyholms konstnärskap finns mötet människor emellan. Samspel och harmoni där individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Bilder som förmedlar tal, tankar och förnimmelser.
Färgen appliceras och med flytande lätthet blandas de olika teknikerna, tusch, akryl och akvarell.

När man närmar sig Susanne Nyholms bildvärld får man gärna uppfattningen att bilderna både innehåller humor och tragik. Det är gestalter, som på ett poetiskt sätt träder fram i olika situationer.

KONSTKLUBBEN REGINA • SKARAGATAN 8

Konstafton 2008-2023 - © Copyright