21. MISSIONSKYRKAN

MARIE HELLBERGH
Quilt/textil

LINNEA KEIHAG
Foto

BIRGITTA ANDERSSON
Akvarell

Missionskyrkan Lidköping öppnar sina portar under konstafton 2023 och ställer ut med flera konstnärer som använder olika tekniker t.ex. akvarell, textil/quilt, fotografier. I kyrkolokalen bjuds på mini-konserter med själfull vacker musik. 
 

MISSIONSKYRKAN • ESPLANADEN 3

Konstafton 2008-2024 - © Copyright