31. SOCKERBRUKET, VÅN 4

Eva-Karin Wollsen
Akvarell

Martina Kärrberg
Maskintuftning, måleri, skulptur

Att vara i akvarellens ”värld” där färgen möter vattnet är inspirerande och tar fram kreativiteten. Motiven är från naturen, egna upplevelser mm. Använder olika tekniker.

Martina visar tuftade väggbonader, skulpturer och tavlor i akryl.

14.00 Maskintuftning Live – Se när jag tuftar på en väggbonad

SOCKERBRUKET, VÅN 4 • YOGACENTRUM

Konstafton 2008-2024 - © Copyright