35. RÖRSTRAND MUSEUM

Henrik Allert
Keramik/skulptur

”SPRUNGET UR LERA”
Med denna retrospektiva utställning sluts cirkeln och sätter på sätt och vis punkt där allt en gång i tiden började. Allerts förmåga
att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska är helt unik.

Några av de mest intressanta konstnärerna runt 1970 fanns på Rörstrand. Rörstrand vad en magnet som konstnärerna drogs till. Carl Harry Stålhane lockade Henrik Allert till Rörstrand efter dennes konststudier i Göteborg där Stålhane varit hans lärare. Allert var knuten till Rörstrand som frilans under åren 1969–1972. Detta var början på karriären för honom som konstnär.
 
Allert är nu 85 år, världsberömd men fortfarande mycket väl förankrad i Säters mylla på Billingen. Låt dig trollbindas och fascineras av skulpturer och övriga verk.
 
Kl. 17-23 Afternoon tea i kafeét. Förbokas.

RÖRSTRAND MUSEUM • FABRIKSGATAN 4

Konstafton 2008-2023 - © Copyright