7. IOGT-NTO

Lidköpings Konstförening

Lidköpings Konstförenings medlemslotteri

De 25 verk som lottas ut till medlemmarna i Lidköpings
Konstförening visas, på bilden en skulptur av Yvonne
Nimar.

IOGT-NTO • NORRA TORNGATAN 1

Konstafton 2008-2024 - © Copyright