GDPR-Dataskyddspolicy

GDPR och behandlingen av personuppgifter 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi arbetar för att alltid uppfylla gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till Konstafton används för kommunikation med den som skickat in anmälan och för marknadskommunikation för de verk som visas under Konstafton. 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i Konstafton samt för avisering av deltagaravgiften. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. 

Vilken information sparar vi?

Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot deltagarna i Konstafton eller för att vi ska kunna skicka information till dem. För att komma i kontakt med deltagare i Konstafton lagrar och hanterar vi följande uppgifter: 

  • För- och efternamn, utställningsadress, telefonnummer och e-postadress.
  • Utskrifter (verifikationer) för betalningar till/från vårt bankgiro (ex deltagaravgift) för att säkerställa redovisningsskyldighet. 

För att kunna nå deltagare med information och uppdateringar gällande Konstafton lägger vi in din e-postadress i vår mejllista.

Vilka kanaler publicerar vi information i?

I marknadsföringssyfte kommer nödvändiga uppgifter att publiceras på hemsidan, sociala medier och tryckt material. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Genom att fylla i formulär på konstafton.se godkänner du att Konstnärsföreningen Lidan får lagra dina uppgifter under 12 månader. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och att få dem borttagna/rättade om de inte stämmer.

Dina rättigheter enligt GDPR  

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Vänd dig i första hand till projektledaren till årets kostafton om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och Facebook 


Konstafton 2008-2023 - © Copyright